TähtiseuraSuomen Olympiakomitea on nimennyt keväällä 2018 Kokkolan Jymyn lasten ja nuorten liikunnan tähtiseuraksi.

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen avulla, kertoo Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

Kokkolan Jymyllä on paitsi pitkät perinteet, myös paljon harrastajia viikoittain.

– Tähtimerki on laadun tae ja se velvoittaa, mutta toisaalta innostaa kehittämään seuraamme jatkuvasti, kertoo Jymyn puheenjohtaja Pirjo Urpilainen.