Kokkolan Jymy on tähtiseura!

 
 

 

Suomen Olympiakomitea on nimennyt keväällä 2018 Kokkolan Jymyn lasten ja nuorten liikunnan tähtiseuraksi.

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen avulla, kertoo Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

Kokkolan Jymyllä on paitsi pitkät perinteet, myös paljon harrastajia viikoittain.

– Tähtimerki on laadun tae ja se velvoittaa, mutta toisaalta innostaa kehittämään seuraamme jatkuvasti, kertoo Jymyn puheenjohtaja Pirjo Urpilainen.