Kokkolan Jymy mukana seuratoiminnan kehittämisen valtakunnallisessa pilotissa

Luotu: 19.06.2012

Toukokuussa myönnettiin ensimmäistä kertaa tukea vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen urheiluseuroissa. Kokkolan Jymy oli yksi 24:stä tukea saaneesta seurasta.

 

Hanketukea saaneet seurat kehittävät ideoistaan yhdessä valtakunnallisten urheilujärjestöjen kanssa pysyviä ja toisille seuroillekin sovellettavia toimintamalleja, jotta harrastamisen kustannukset eivät olisi este lasten liikunta- ja urheiluharrastukselle. Toimintamallit tulevat jatkossa myös muiden seurojen hyödynnettäväksi. Lisäksi tavoitteena on synnyttää yhteistyötä paikallisesti yli laji- ja hallintorajojen.
Tukea saaneet seurat kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteen 14. kesäkuuta Helsingissä. Yhteisen työskentelyn lisäksi Likes-tutkimuskeskuksen tutkija Marko Kantomaa kertoi tutkimustaustaa ihmisten sosioekonomisen aseman vaikutuksesta liikkumiseen. Asemalla on merkitystä, mutta se on kuitenkin vain yksi harrastamiseen vaikuttava tekijä.
Toisessa puheenvuorossa entinen maajoukkuekoripalloilija, nykyinen arvostettu liikunnan ja urheilun monikulttuurisuus asiantuntija Maurizio Pratesi kertoi omasta taustastaan, ja siitä kuinka seura ja monet muut tahot ovat tukeneet ja mahdollistaneet hänen urheilu-uransa perheen rahatilanteesta huolimatta. Tällä hetkellä hän työskentelee Palloliitossa ja Walter ry:ssä luoden samanlaisia mahdollisuuksia vähävaraisille lapsille ja nuorille.
Kokkolan Jymyn hanke kohdistuu lähinnä Kokkolan Koivuhaan asuntoalueelle. Hankkeen nimi on `Lähiölapset liikkumaan`. Jymyllä on Koivuhaassa useita liikuntaryhmiä ja hankkeen myötä niitä perustetaan lisää ja monipuolistetaan.
 
Vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen myönnettiin tukea 24 seuralle yhteensä 350 000 euroa. Tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää tukea, joka koostuu kokonaisuudessaan Veikkausvoittovaroista.
 
Seuratuen pilottiseminaariin osallistui Jymystä Pirjo Urpilainen, Johanna Elo ja Heini Nissinen.